45 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin được trao tặng ”Chìa khóa vàng” 2020

Ngày 18-11, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) công bố và trao tặng danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020. Có 45 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin; giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu phục vụ cho chuyển đổi số của 17 doanh nghiệp, tổ chức an […]

Ngày 18-11, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) công bố và trao tặng danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020. Có 45 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin; giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu phục vụ cho chuyển đổi số của 17 doanh nghiệp, tổ chức an toàn thông tin trong cả nước được vinh danh.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại lễ trao giải.

Cụ thể, có 7 sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc; 12 sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc; 15 dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu; 6 giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số; 5 giải pháp hóa đơn điện tử an toàn.

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) dẫn đầu về số lượng giải thưởng khi cùng có 10 sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020; tiếp theo là Công ty cổ phần BKAV với 7 sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu…


Các doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm, dịch vụ, giải pháp đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 được trao giải.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, việc trao danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 cho các sản phẩm, dịch vụ nói trên đã khẳng định được chất lượng, tính ưu việt và hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ do các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam làm chủ về công nghệ. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược “Make in Vietnam” của Chính phủ.

Chương trình bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 tiếp nối và thay thế cho chương trình bình chọn các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao, tiêu biểu từ năm 2015 của VNISA phối hợp với Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Liên kết nguồn tin:

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/983892/45-san-pham-dich-vu-giai-phap-an-toan-thong-tin-duoc-trao-tang-chia-khoa-vang-2020

Nguồn: Báo Hànộimới

There are no comments yet

Tin khác đã đăng