Chương trình đào tạo: “Cập nhật chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015”

Kính gửi: Đại diện Ban lãnh đạo doanh nghiệp Viện Phát triển Doanh nghiệp – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức chương trình đào tạo: “CẬP NHẬT […]

Kính gửi: Đại diện Ban lãnh đạo doanh nghiệp

Viện Phát triển Doanh nghiệp – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức chương trình đào tạo:

“CẬP NHẬT CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 SANG PHIÊN BẢN MỚI ISO 9001:2015”

  1. Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo: xin đính kèm
  2. Thời gian: 02 ngày, 25 -26/5/2017(sáng 8h30 -11h30; chiều 13h30 – 17h00)

     Địa điểm:       Hội trường số 2, tầng 7 Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  1. Kinh phí tham dự: 500.000 đồng/01 học viên/ khóa (bao gồm tài liệu, văn phòng phẩm, chứng chỉ và teabreak giữa giờ. Kinh phí tham dự đã được Nhà nước hỗ trợ 50%).

 

Trân trọng kính mời Quý đơn vị quan tâm tham dự khóa học gửi danh sách cán bộ tham dự (theo mẫu đính kèm) về Viện Phát triển Doanh nghiệp hoặc Trung tâm Đào tạo trước ngày 23/5/2017 theo điện thoại, fax hoặc email, địa chỉ sau:

Viện phát triển Doanh nghiệp, VCCI

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Chị Đoàn Thúy Nga (0913108978)

Tel: 04.35772373 – fax: 04.35744031

Email: ngadt@vcci.com.vn

Trung tâm Đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn

Đo lường Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Chị Phạm Thị Hương (0986 940 838)

Tel: 04.37912910 – Fax: 04.37912910/38361408

Email : huongphamqtc@gmail.com

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CẬP NHẬT CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 SANG PHIÊN BẢN MỚI ISO 9001:2015

Hà nội, 25-26/05/2017

Hội trường số 2, tầng 7 VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà nội

 

 

Thời  gian Nội dung Chủ trì
Ngày 1: Những thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

08:00 – 08:30 Đăng ký

 

08:30 – 08:40  

Khai mạc khóa học.

 

Viện Phát triển Doanh nghiệp – VCCI
08:40 – 11:30 – Quá trình soát xét/ sửa đổi tiêu chuẩn ISO 9001& ISO 9000:2015

– Phân tích cơ sở và thuật ngữ mới trong ISO 9000:2015

 

Giảng viên – Trung tâm Đào tạo

–  Ông Lê Minh Tâm

–  Ông Trần Tuấn Anh

 

11:30-13:30 Nghỉ ăn trưa
13:30-17:00  

 

 

– Những thay đổi về các nguyên tắc quản lý chất lượng

– Yêu cầu về hệ thống tài liệu trong ISO 9001:2015

– Triển khai cập nhật và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

 

Giảng viên – Trung tâm Đào tạo

–  Ông Lê Minh Tâm

–  Ông Trần Tuấn Anh

 

Ngày 2: So sánh yêu cầu của ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008

 

08:00-11:30 – So sánh yêu cầu của ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008 – Những thay đổi cơ bản

Diễn giải và phân tích cơ bản  ISO 9001:2015

Giảng viên – Trung tâm Đào tạo

–  Ông Lê Minh Tâm

–  Ông Trần Tuấn Anh

 

11:30-13:30 Nghỉ ăn trưa
13:30-17:00 Hướng dẫn cập nhật và chuyển đổi HTQLCL ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

Bài tập tình huống và thực hành

Giải đáp thắc mắc, tổng kết lớp học

Giảng viên – Trung tâm Đào tạo

–  Ông Lê Minh Tâm

–  Ông Trần Tuấn Anh

 

 

Giờ học: Sáng 8h – 11h30 Chiều 13h30 – 17h
Giờ nghỉ trưa: 11h30 – 13h30
Nghỉ giữa giờ: 15 phút

There are no comments yet

Tin khác đã đăng