Bộ Khoa học và Công nghệ đã đơn giản hóa, cắt giảm 22/24 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành

Theo báo cáo từ Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, hiện có tổng số 9926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 120 thủ tục kiểm tra, các Bộ đã xây dựng phương án đơn giản, cắt giảm 6003 dòng hàng và 74 thủ tục. Đến nay đã chính thức cắt giảm, […]

Theo báo cáo từ Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, hiện có tổng số 9926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 120 thủ tục kiểm tra, các Bộ đã xây dựng phương án đơn giản, cắt giảm 6003 dòng hàng và 74 thủ tục. Đến nay đã chính thức cắt giảm, đơn giản hóa được 1700 dòng hàng (đạt 34,25% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt 28,32% so với phương án các Bộ dự kiến sẽ cắt giảm) và 30 thủ tục (đạt 50% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt 40,5% so với phương án các Bộ dự kiến sẽ cắt giảm dự kiến).

Theo Tổ công tác, tỷ lệ cắt giảm dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành đạt thấp so với phương án dự kiến và tiến độ còn chậm so với so với yêu cầu đặt ra. Trong đó, nhiều nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 7698 dòng hàng, theo yêu cầu phải xây dựng 8 văn bản để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 20 thông tư nhằm thực hiện phương án cắt giảm 5206 (đạt 67,6%) dòng hàng phải kiểm tra. Bộ Y tế có 5 mặt hàng thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ đã chi tiết thành 815 dòng hàng áp mã HS theo quy định của Luật Hải quan. Các Bộ khác đã đạt kết quả tích cực như Bộ Công Thương có 702 dòng hàng (đã cắt giảm được 402 dòng hàng, vượt 14,53% so với yêu cầu của Chính phủ); Bộ Thông tin và Truyền thông có 146 dòng hàng (đã cắt giảm được 89 dòng hàng, vượt 21,92%); Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có 33 dòng hàng (đã đơn giản hóa, cắt giảm 33 dòng hàng, vượt 100%). Bộ Khoa học và Công nghệ có 24 dòng hàng (đã đơn giản hóa, cắt giảm được 22 dòng hàng, vượt 83% so với kế hoạch dự kiến mà Bộ đề ra); Bộ Giao thông vận tải có 134 dòng hàng (đã đơn giản, cắt giảm được 80 dòng hàng, đơn giản 07 thủ tục, vượt 19,4%); Bộ Xây dựng có 64 dòng hàng (đơn giản, cắt giảm được 33 dòng hàng, vượt 3,13%). Riêng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 171 dòng hàng có gắn mã HS (đã cắt giảm 51 dòng hàng, chỉ đạt 59% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ do tính chất đặc thù của sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra theo cam kết quốc tế).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng cho rằng việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành đã thực hiện tốt nhưng cần làm tốt hơn, cố gắng nhiều và các Nghị định cắt giảm các điều kiện kinh doanh đang được các cơ quan hoàn thiện để Chính phủ ban hành cùng các thủ tục, dòng hàng kiểm tra chuyên ngành./.

Chu Minh Quang – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng