Bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trên Internet

Ngày 22/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định 27 chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2018. Theo Thứ trưởng […]

Ngày 22/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định 27 chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, quá trình xây dựng Nghị định 27 đã được làm kỹ lưỡng và mất nhiều thời gian. Nghị định này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn có sửa đổi bổ sung những điều cập nhật tình hình mới, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Cụ thể, Nghị định 27 đã cắt bỏ 5 điều kiện khi xem xét cấp giấy phép, cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản, cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Ví dụ, bỏ điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý hoạt động trò chơi điện tử và diễn đàn người chơi phải tốt nghiệp đại học.

Đồng thời bỏ điều kiện về phương tiện kỹ thuật, điều kiện về phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn hệ thống trong trường hợp có sự cố xảy ra khi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản G1, bởi các nội dung này đã được quy định trong điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

Nghị định 27 cũng cắt bỏ 3 điều kiện trong lĩnh vực hoạt động thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội, gồm 2 điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin và 1 điều kiện quy định về kỹ thuật khi cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Về thủ tục thông báo, Nghị định 27 cắt bỏ 2 thủ tục thông báo trong cấp đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

Nghị định mới cũng đã cắt bỏ 11 thành phần hồ sơ trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, cắt bỏ 2 thành phần và đơn giản hoá 3 thành phần trong hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

Nghị định này cũng đã rút ngắn thời gian cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc, từ 30 ngày làm việc xuống còn 30 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ) đối với hồ sơ cấp phép thiết lập mạng xã hội và cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc.

Để phù hợp với thực tế phát triển và yêu cầu quản lý, Nghị định 27 có bổ sung thêm một số quy định mới. Như bổ sung quản lý đối với các ứng dụng cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và trò chơi điện tử trên mạng trên các kho ứng dụng Apple App Store và Google Play Store cung cấp cho thiết bị di động.

Đặc biệt để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo hành lang pháp lý đủ răn đe, Nghị định 27 còn bổ sung quy định, trình tự đình chỉ, thu hồi giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp; giấy phép thiết lập mạng xã hội; giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1…

Liên kết nguồn tin:

http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Bo-nhieu-dieu-kien-kinh-doanh-tren-Internet/337062.vgp

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

There are no comments yet

Tin khác đã đăng