Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được tạm dừng đóng BHXH

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội vừa gửi công văn đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có Công văn gửi […]

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội vừa gửi công văn đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có Công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo đó, trả lời công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ công văn số 797/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các địa phương thống nhất tổ chức thực hiện.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về các trường hợp, điều kiện, thủ tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan Tài chính cùng cấp hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và giải quyết đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian xảy ra dịch cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, định kỳ hằng tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, gửi báo cáo kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trước đó, theo công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu cơ quan liên quan chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc theo địa bàn, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra có từ 50% số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc trở lên, để lập hồ sơ làm căn cứ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Khoản 1, Điều 88 Luật BHXH 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6.2020.

Đồng thời, tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp và không tính lãi theo đúng quy định.

Trong thời gian tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm.

Trong trường hợp đến hết tháng 6.2020, nếu dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm và doanh nghiệp có đề nghị, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu định kỳ trước ngày 5 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp, theo dõi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, giao Ban Thu thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội địa phương thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội để trình Tổng Giám đốc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo ANH THƯ(Báo Lao động)

There are no comments yet

Tin khác đã đăng