Doanh nghiệp là trọng tâm trong liên kết, nghiên cứu, thúc đẩy khoa học công nghệ

Đó là khẳng định của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, TS Vũ Tiến Lộc tại diễn đàn “Mô hình liên kết nhằm thúc đẩy và phát triển thị trường Khoa học Công nghệ” tổ chức sáng nay. Diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối […]

Đó là khẳng định của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, TS Vũ Tiến Lộc tại diễn đàn “Mô hình liên kết nhằm thúc đẩy và phát triển thị trường Khoa học Công nghệ” tổ chức sáng nay.
Diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tổ chức.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch VCCI, TS.Vũ Tiến Lộc đã đưa ra thực trạng hiện nay trình độ công nghệ áp dụng trong doanh nghiệp còn thấp. Theo kết quả khảo sát của VCCI năm 2016, có đến gần 60% doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đang sử dụng các công nghệ có tuổi đời trên 6 năm. Các công nghệ của các doanh nghiệp đến chủ yếu từ các nước đang phát triển (chiếm khoảng 65%), trong đó có tới 26,6% công nghệ có xuất xử từ Trung Quốc. Tỷ lệ các công nghệ có xuất xứ từ các nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản hay EU chỉ chiếm khoảng 32% trong đó có trên 18% là công nghệ trước năm 2005.

“Những con số trên đã cho thấy phần nào thực trạng trình độ công nghệ, máy móc thiết bị của các doanh nghiệp trong các ngành chế biến chế tạo của Việt Nam và sự cần thiết phải thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp” – TS Vũ Tiến Lộc cho biết.

Từ đó, Chủ tịch VCCI cho rằng, đổi mới công nghệ là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch VCCI cũng đã chỉ ra thực trạng hiện nay của thị trường KHCN ở Việt Nam là chưa thực sự phát triển để giúp doanh nghiệp có thể tìm kiếm và mua các công nghệ hay bí quyết mà họ cần. Bên cạnh đó, thiếu sự liên kết giữa doanh nghiệp với các viện/trường, các nhà khoa học.

“Vấn đề liên kết chuyển giao tri thức, kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học, viện/trường cho các doanh nghiệp dường như là yếu tố quyết định giúp phát triển thị trường KHCN, nhằm nâng cao trình độ KHCN ở Việt Nam” – TS Vũ Tiến Lộc cho biết.

Theo kết quả khảo sát đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thuộc dự án FIRST-NASATI thực hiện mới đây, có tới 85% các doanh nghiệp tự thực hiện các hoạt động nghiên cứu phát triển để có được các sản phẩm mới, chỉ có gần 14% doanh nghiệp đã phối hợp với các đơn vị bên ngoài để triển khai nghiên cứu sản phẩm. Trong khi đó, hoạt động chuyển giao từ các tổ chức KHCN đến doanh nghiệp lại rất thấp (dưới 1%). “Đây là một sự lãng phí rất lớn, vậy 99% còn lại đi đâu?” – TS. Vũ Tiến Lộc lo ngại.

Chủ tịch VCCI đánh giá, Việt Nam có thể học tập rất nhiều mô hình liên kết chuyển giao công nghệ ngay tại ASEAN như Malaysia. Để thúc đẩy thị trường KHCN, Malaysia đã có hẳn một chương trình chuyển giao tri thức (Knowledge Transfer Program – KTP), với mô hình có sự tham gia của 3 tác nhân chính là: doanh nghiệp, các viện/trường và các tổ chức trung gian, trong đó coi doanh nghiệp là trọng tâm. Cơ chế doanh nghiệp phải là yếu tố then chốt để liên kết giữa 3 nhà. Quan hệ giữa 3 nhà phải là quan hệ đối tác, cộng sinh tạo nên sự bứt phá, sáng tạo.

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, VCCI trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật, đổi mới công nghệ thiết bị.

Thông qua chương trình hợp tác với Bộ KHCN, từ năm 2007 tới nay, VCCI đã tổ chức hơn 60 chương trình hội thảo, diễn đàn nhằm phổ biến thông tin công nghệ, kết nối nhu cầu công nghệ cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. VCCI đã giới thiệu, kết nối, chuyển giao công nghệ từ các Viện nghiên cứu, trường đại học trong nước đến công nghệ của các tập đoàn đa quốc gia cho các doanh nghiệp Việt Nam.

TS Vũ Tiến Lộc cũng đánh giá, nếu nói đến các tập đoàn đa quốc gia, sự chuyển giao công nghệ giữa các tập đoàn này với các doanh nghiệp trong nước vẫn còn là việc chưa thành công. Việt Nam mới chỉ thành công trong việc thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ nhưng chưa thành công trong việc liên kết các doanh nghiệp đa quốc gia với doanh nghiệp Việt, đến sự lan tỏa công nghệ. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam hội nhập với thế giới và bộ phận hội nhập quan trọng nhất là các tập đoàn FDI. 72% xuất khẩu từ Việt Nam ra thế giới là của FDI. Do đó, việc hội nhập của các doanh nghiệp nội địa với thế giới sẽ tùy thuộc vào hai chuẩn mực quan trọng về quản trị và công nghệ. Chúng ta vẫn chưa hội nhập với các FDI tại Việt Nam, hệ số chuyển giao công nghệ từ các FDI tới các doanh nghiệp nội thấp nhất trong ASEAN, thua Lào và Campuchia. Đây chính là vấn đề cần khắc phục.

Việc chuyển giao công nghệ từ các cơ sở nghiên cứu khoa học đến các doanh nghiệp và cả FDI còn yếu đã làm công nghệ của doanh nghiệp Việt chưa được cải thiện nhiều. “Do đó, việc đẩy mạnh cũng như phát triển doanh nghiệp là hướng đi quan trọng. Trong việc kết nối phát triển thị trường khoa học, doanh nghiệp phải đóng vai trò trung tâm. Các nhà khoa học là những đối tác. Các nhà khoa học và doanh nghiệp phải cộng sinh trong chuỗi giá trị”, Chủ tịch VCCI nhìn nhận.

Bên cạnh đó, theo TS. Vũ Tiến Lộc, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập một Ủy ban mới TPP về đối tác công tư. TPP không chỉ là hợp tác mà chính là đối tác công tư trong việc nghiên cứu và thúc đẩy nâng cao công nghệ trong các doanh nghiệp. Khu vực tư nhân là động lực và có bàn tay của nhà nước, Bộ KHCN, có sự hợp tác thì mới có thành công.

“Đối tác công tư trước hết không chỉ là đối tác công tư chúng ta đang nói, không chỉ dừng lại ở việc huy động vốn xây dựng cầu đường, cơ sở hạ tầng mà cần hiểu rộng hơn là sự bắt tay, sự cộng sinh giữa nhà nước và doanh nghiệp phát triển các ngành công nghệ.”, Chủ tịch VCCI đánh giá.

Trên thế giới đã có nhiều trường hợp thành công, đã có giai đoạn ngành công nghệ bán dẫn của Nhật phát triển rất mạnh, đe dọa ngành công nghệ bán dẫn của Mỹ khi đó là do khu vực tư nhân tạo và gần như đứng trước nguy cơ xung đột. Chính phủ và Bộ Quốc phòng Mỹ đã hợp tác với khu vực tư nhân và các nhà khoa học công nghệ để cùng xây dựng mô hình đối tác công tư để giúp thúc đẩy phát triển ngành công nghệ bán dẫn của Mỹ. Chính vì vậy, ngành công nghệ này vẫn giữ được năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới.

“Đối tác công tư trong phát triển công nghệ tại các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam là hướng đi quan trọng. Tôi rất mong phối hợp với Bộ KHCN xây dựng công thức đối tác công tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Đây có lẽ là một trong những chương trình đối tác quan trọng nhất. Tinh thần doanh nghiệp và cuộc cách mạng 4.0 sẽ là hai động lực chính thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong thời gian tới”, TS Vũ Tiến Lộc nói.

Nguyễn Long

Liên kết nguồn tin

http://enternews.vn/chu-tich-vcci-doanh-nghiep-la-trong-tam-trong-lien-ket-nghien-cuu-thuc-day-khoa-hoc-cong-nghe-135231.html

There are no comments yet

Tin khác đã đăng