Gặp gỡ Trưởng cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm năm 2017 ngày 23/05/2017

Kính gửi: Ban lãnh đạo Doanh nghiệp / Đơn vị Nhân dịp các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức buổi gặp gỡ giữa đại diện Hiệp hội doanh nghiệp và doanh […]

Kính gửi: Ban lãnh đạo Doanh nghiệp / Đơn vị

Nhân dịp các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức buổi gặp gỡ giữa đại diện Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp với Trưởng cơ quan đại diện

Thời gian: 13h30 – 16h00 ngày 23/5/2017 (Thứ ba)

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về các vấn đề khó khăn vướng mắc, cũng như đề xuất các giải pháp hỗ trợ trong kinh doanh với thị trường các nước (Danh sách trưởng cơ quan đại diện xin được gửi kèm). Nhân dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo đơn vị đăng ký tham gia buổi gặp gỡ. Đề nghị đơn vị tham dự gửi phiếu đăng ký về Ban Tổ chức trước ngày 22/5/2017

Thông tin chi tiết xin liên hệ

Ban Quan hệ Quốc tế (C. Huệ, A. Linh)

Tel: 04.35742022, máy lẻ 203, 245

Fax: 04.35742020/30

DĐ: 0988765533

Email: huetm@vcci.com.vn; linhp@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng