Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Ngày 9/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Dự án KH&CN cấp quốc gia dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh. Tham gia hội thảo có đại diện của các cơ quan quản lý khoa học của các Bộ, tỉnh và các doanh […]

Ngày 9/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Dự án KH&CN cấp quốc gia dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh. Tham gia hội thảo có đại diện của các cơ quan quản lý khoa học của các Bộ, tỉnh và các doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án.

Dự án KH&CN bao gồm một chùm các đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm có sự gắn kết hữu cơ, đồng bộ được tiến hành trong một thời gian nhất định, nhằm sản xuất một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm trọng điểm, chủ lực. Đối với loại hình nhiệm vụ Dự án KH&CN này, các đơn vị chủ trì thực hiện phải là các doanh nghiệp được giao phát triển sản phẩm của dự án và chịu trách nhiệm ứng dụng các kết quả nghiên cứu của Dự án.

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, trong giai đoạn 2005-2016, Bộ đã phối hợp với các bộ ngành và UBND tỉnh đã xem xét, phê duyệt 14 dự án hỗ trợ phát triển các ngành, lĩnh vực trong cả nước. Trong đó, giai đoạn 2005-2012 đã hoàn thành 5 dự án KH&CN với 45 nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện 1838,45 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ sự nghiệp KH&CN là 227,51 tỷ đồng (bằng 12,4%). Giai đoạn từ 2013 đến nay đang tiếp tục triển khai 09 dự án với tổng số 108 nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện trên 6.500 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ sự nghiệp KH&CN là gần 593 tỷ đồng (chiếm 9,1%).

Các dự án KH&CN đến nay đã mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội khả quan, như làm chủ được công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị chủ yếu cho dây chuyền đồng bộ sản xuất xi măng lò quay công suất 2.500 tấn clanhke/ngày tại Nhà máy Xi măng Sông Thao, thiết bị cho Nhà máy thủy điện Dakrong công suất 20MW, giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m, xe khách giường nằm cao cấp, bơn đặc thù và bơm công suất lớn…. Ngoài những lợi ích kinh tế, các dự án KH&CN đã giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực và đào tạo đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực quản lý, tư vấn thiết kế, làm chủ thiết kế, chế tạo, vận hành thiết bị của nhà máy; từng bước nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị, sản phẩm có độ phức tạp cao.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án như quá trình phê duyệt kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án đầu tư sản xuất của doanh nghiệp, nhiều văn bản hướng dẫn, một số thủ tục liên quan đến mua sắm gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện Dự án,…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã đánh gí cao những kết quả đã đạt được của các Dự án KH&CN cấp quốc gia đồng thời ghi nhận và giải đáp những khúc mắc của các đơn vị thực hiện, tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án tiếp theo.

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ

There are no comments yet

Tin khác đã đăng