Hội thảo Kiểm tra sau Thông quan – Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và hải quan

Kiểm tra sau Thông quan là hoạt động thường xuyên của cơ quan Hải quan nhằm kiểm soát rủi ro trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động XNK theo thông lệ quốc tế. Vậy khi nào thì Cơ quan Hải quan thực hiện Kiểm tra sau thông quan?, việc kiểm tra sẽ […]

Kiểm tra sau Thông quan là hoạt động thường xuyên của cơ quan Hải quan nhằm kiểm soát rủi ro trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động XNK theo thông lệ quốc tế. Vậy khi nào thì Cơ quan Hải quan thực hiện Kiểm tra sau thông quan?, việc kiểm tra sẽ tiến hành ở đâu?, doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị gì, quyền của doanh nghiệp khi cơ quan hải quan yêu cầu Kiểm tra sau thông quan?…Sau kiểm tra doanh nghiệp sẽ chịu điều chỉnh thế nào? doanh nghiệp phải làm gì khi không đồng ý với kết quả kiểm tra sau thông quan?… Đó sẽ là nội dung của Hội thảo Kiểm tra sau Thông quan – Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và hải quan.

Để giúp doanh nghiệp kinh doanh XNK hiểu và nắm rõ được quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong quá trình Kiểm tra Sau thông quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cục Kiểm tra Sau thông quan – Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo với nội dung trên cho doanh nghiệp tại Hà Nội

Thời gian: bắt đầu từ 8g00 thứ Năm ngày 21/09/2017

Địa điểm: tầng 7 trụ sở VCCI số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Phí tham dự: 500.000đ/người với doanh nghiệp là Hội viên VCCI

700.000đ/người với doanh nghiệp chưa là hội viên VCCI

Giảng viên: Cục Kiểm tra sau thông quan – Tổng cục Hải quan.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kính mời Quý doanh nghiệp quan tâm tham dự. Đăng ký tham dự theo mẫu (gửi kèm) và gửi về Ban Hội viên và Đào tạo – VCCI trước ngày 18/09/2017 bằng fax hoặc email.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: anh Nguyễn Đức Dũng, Trung tâm Tư vấn và DV hải quan – VCCIĐT: 04 35770234, hoặc 0903456 271. Email:dungnd@vcci.com.vn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng