Khởi động dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính

Sáng 22-8, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam”, nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo về an ninh lương thực ở các nước đang […]

Sáng 22-8, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam”, nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo về an ninh lương thực ở các nước đang phát triển.

Mục tiêu của dự án AgResults là tạo ra một nền tảng để thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ hoặc phương pháp sáng tạo nhằm giảm phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa gạo. Ngoài tiềm năng giảm thiểu biến đổi khí hậu, các sáng kiến được áp dụng sẽ góp phần tăng năng suất và thu nhập cho các hộ nông dân ở Việt Nam.

Tỉnh Thái Bình là địa phương duy nhất ở Việt Nam được Ban điều hành dự án lựa chọn để triển khai dự án trong 5 năm (2016-2021).

Cách thức thực hiện dự án hoàn toàn mới, đó là không hỗ trợ kinh phí trước cho tổ chức, cá nhân mà tiến hành lựa chọn, thẩm định các giải pháp, đề tài sáng tạo xuất sắc, đáp ứng tiêu chí giảm thiểu biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế cho người dân trồng lúa. Tổng giá trị giải thưởng được Ban điều hành dự án công bố là khoảng ba triệu USD.

Sau một thời gian thẩm định, Ban điều hành dự án đã chọn được 11 đơn vị trên địa bàn cả nước hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia mô hình trình diễn công nghệ tại 11 xã, thuộc năm huyện và thành phố Thái Bình; đồng thời xây dựng 11 mô hình đối chứng để đánh giá tính hiệu quả của từng công nghệ.

Dự án AgResults tại Việt Nam do Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) quản lý, được thành lập tại Hà Lan, năm 1965. SNV đã hoạt động lâu dài tại nhiều nước kém phát triển nhất ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh. Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế của SNV để trang bị cho cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể những công cụ, kiến thức và các mối liên kết nhằm nâng cao thu nhập, tiếp cận dịch vụ cơ bản hỗ trợ người trồng lúa trong nỗ lực thoát nghèo.

Dự án thực hiện tại tỉnh Thái Bình nằm trong Đề án AgResults có sự đồng tài trợ của chính phủ các nước: Australia, Canada, Anh, Mỹ và Quỹ Bill & Melinda Gates. Tổng trị giá tài trợ là 122 triệu USD, với mục tiêu khuyến khích và trao thưởng cho các sáng kiến nông nghiệp mang lại tác động bền vững, thúc đẩy an ninh lương thực, sức khỏe, dinh dưỡng toàn cầu và vì lợi ích của các nông hộ nhỏ.

Nguồn: Báo điện tử Nhân dân

There are no comments yet

Tin khác đã đăng