Khơi thông vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Vận dụng Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là một trong những nội dung chính được thảo luận tại hội thảo do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào sáng 14/8. Hội thảo “Đầu tư cho Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng […]

Vận dụng Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là một trong những nội dung chính được thảo luận tại hội thảo do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào sáng 14/8.
Hội thảo “Đầu tư cho Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” còn có sự tham gia tổ chức của Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đầu năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo, theo đó ghi nhận hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là một ngành, nghề đầu tư kinh doanh; và xác định địa vị pháp lý của các công tư đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo mà hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay chưa quy định.

Phát biểu tại hội thảo, bà Trịnh Thu Hương, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết, trước khi có Nghị định 38, các quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo chủ yếu là các quỹ của nước ngoài còn các nhà đầu tư trong nước hoạt động dưới hình thức công ty. Lý do là, nhà đầu tư trong nước muốn lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo mô hình thông lệ quốc tế rất khó đáp ứng các điều kiện thành lập và yêu cầu hoạt động của Luật Chứng khoán. Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư chứng khoán hầu như không tham gia đầu tư cho startup.

Bà Hương nhận định, Nghị định 38 được ban hành sẽ là điều kiện thúc đẩy, khơi thông dòng vốn cho khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc khuyến khích thành lập các công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, và cả huy động ngân sách địa phương đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

Còn theo bà Phan Hoàng Lan, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các chính sách liên quan đến khởi nghiệp của Việt Nam còn rất mới và thiếu, để hoàn thiện khung pháp lý cũng như chính sách hỗ trợ phải mất khoảng 2-3 năm nữa mới xong. Đơn cử, đối với tài trợ dành cho khởi nghiệp, hiện tại, gần như mới chỉ hình thành các chính sách tài trợ cho những khoản liên quan đến nghiên cứu và phát triển; còn chính sách đầu tư cho những khoản liên quan đến tìm hiểu thị trường, mở rộng hoạt động ra nước ngoài thì chưa có.

Chính vì thế, nghị định 38 được ban hành đã bổ sung thêm một kênh mới đầu tư về quỹ khởi nghiệp cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đưa ra nguyên tắc chung, quy định chung làm cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư tư nhân khi cùng nhau góp vốn thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Đây là vấn đề rất mới trong bối cảnh đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam mới được manh nha hình thành – bà Lan nói.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đã giải đáp nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp và các sinh viên đang nuôi ý định khởi nghiệp chung vấn đề thành lập quỹ đầu tư cho khởi nghiệp cũng như làm thế nào để tiếp cận các nguồn đầu tư cho khởi nghiệp..

Một số nội dung chính của Nghị định 38/2018/NĐ-CP:

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.
Tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức quản lý theo một trong các mô hình sau: Đại hội nhà đầu tư, công ty thực hiện quản lý Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; đại hội nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ hoặc Giám đốc quỹ, công ty thực hiện quản lý Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; đại hội nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ và Giám đốc quỹ, công ty thực hiện quản lý Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương có chức năng đầu tư tài chính để thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
Tổ chức tài chính nhà nước của địa phương lựa chọn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cùng đầu tư đảm bảo tối thiểu các điều kiện sau: Có cam kết cùng với tổ chức tài chính nhà nước của địa phương đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; có khả năng tự trang trải chi phí khi tham gia thực hiện đầu tư; các điều kiện khác (nếu có).
Hằng năm, tổ chức tài chính nhà nước của địa phương tiến hành đánh giá, điều chỉnh, công bố danh sách các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn trên cổng thông tin điện tử của tổ chức tài chính nhà nước của địa phương và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Liên kết nguồn tin: http://khoahocphattrien.vn/thoi-su-trong-nuoc/khoi-thong-von-dau-tu-cho-doanh-nghiep-khoi-nghiep-sang-tao/20180816093220358p882c918.htm

Nguồn: Báo Khoa học và Phát triển

There are no comments yet

Tin khác đã đăng