MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA VÀ NEW ZEALAND TỪ NGÀY 12 – 21 THÁNG 04 NĂM 2017

Úc (Australia) và Niu Dilân (New Zealand) là hai nền kinh tế tiên tiến, đóng vai trò tích cực trong Tổ chức thương mại thế giới, APEC, G20 và các diễn đàn kinh tế thương mại. Cả hai nước đều có trình độ công nghệ cao, nền giáo dục tiên tiến và hiện mong muốn […]

Úc (Australia) và Niu Dilân (New Zealand) là hai nền kinh tế tiên tiến, đóng vai trò tích cực trong Tổ chức thương mại thế giới, APEC, G20 và các diễn đàn kinh tế thương mại. Cả hai nước đều có trình độ công nghệ cao, nền giáo dục tiên tiến và hiện mong muốn đóng vai trò tích cực hơn nữa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam đã tham gia Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA) từ ngày 01/01/2010. Các hiệp định trong lĩnh vực kinh tế – thương mại được ký kết đã thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước không ngừng phát triển.

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn quốc tế theo hình thức tự trả”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khoá 02 của chương trình học tập khảo sát “Thị trường Australia và New Zealand: Cơ hội tiếp cận hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam” với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài và chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả tại hai thị trường này. Chương trình có sự phối hợp của các tổ chức uy tín tại Australia và New Zealand.

Thời gian: Từ ngày 12 – 21 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Australia và New Zealand (chi tiết trong chương trình gửi kèm)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan, doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp cử đại diện tham gia chương trình.

Download công văn tại đây: CV_AUS-NZL.2017.pdf

Download nội dung chương trình tại đây: Chuong_trinhAUSNZL_final.docx

Download phiếu đăng ký tại đây: Phieu_dang_ky_AUSNZL022.doc

There are no comments yet

Tin khác đã đăng