Mời tham dự Hội thảo “Kết nối nhà khoa học, công nghệ với doanh nghiệp” ngày 10/12/2020 tại Hà Nội

GIẤY MỜI Tham dự Hội thảo “Kết nối nhà khoa học, công nghệ với doanh nghiệp” Viện Phát triển Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng kính mời:  Ông/Bà – Đại diện Lãnh đạo Doanh nghiệp Đến tham dự Hội thảo “Kết nối nhà khoa […]

GIẤY MỜI

Tham dự Hội thảo “Kết nối nhà khoa học, công nghệ với doanh nghiệp”

Viện Phát triển Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng kính mời:  Ông/Bà – Đại diện Lãnh đạo Doanh nghiệp

Đến tham dự Hội thảo “Kết nối nhà khoa học, công nghệ với doanh nghiệp”, đây là một hoạt động phối hợp giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm phổ biến thông tin công nghệ tới doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư cho sản phẩm khoa học công nghệ mang tính ứng dụng và triển khai cao.

Thời gian tổ chức Hội thảo: 09h00 – 11h30, ngày 10 tháng 12 năm 2020.

(Chương trình chi tiết gửi kèm).

Địa điểm: Phòng họp Tầng 8, tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Danh sách sản phẩm, công nghệ kèm đại diện tác giả gửi kèm).

Thông tin chi tiết và đăng ký đại biểu tham dự đề nghị liên hệ: C. Nguyễn Thu Hương, VCCI. Điện thoại: 098.303.5699, email: huongntt@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Xin mời tải Thư mời, Chương trình, Danh sách sản phẩm công nghệ: Tại đây

There are no comments yet

Tin khác đã đăng