Mời tham dự khóa học về “Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất” ngày 26/09/2017 tại TP Hồ Chí Minh

Nhằm trang bị cho doanh nghiệp làm chủ kỹ năng lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), là một trong bốn hãng kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới, tổ chức khóa đào tạo “Hướng […]

Nhằm trang bị cho doanh nghiệp làm chủ kỹ năng lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), là một trong bốn hãng kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới, tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp”.
Kính gửi: Quý doanh nghiệp

Quá trình thay đổi về mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý tại các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Các tập đoàn kinh tế thành lập nhiều công ty con, công ty thành viên và công ty liên kết. Trước sự phát triển, biến đổi mạnh mẽ đó, kế toán Việt Nam đã có những hoàn thiện để đáp ứng những thay đổi. Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất nhằm hợp nhất BCTC của công ty mẹ và công ty con. Tuy nhiên, việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất của nhiều doanh nghiệp vẫn chưa được thực hiện đúng. Điều này dẫn đến các chênh lệch lớn giữa số liệu hợp nhất ước thực hiện với số liệu hợp nhất sau kiểm toán, dẫn đến khó khăn trong việc quản trị doanh nghiệp và sự thiếu chính xác trong các quyết định của Ban lãnh đạo DN dựa trên các số liệu ban đầu.

Nhằm trang bị cho doanh nghiệp làm chủ kỹ năng lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), là một trong bốn hãng kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới, tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp”.

Thời gian : 8:00 – 17:00, ngày 26/09/2017 (Thứ Ba)

Địa điểm : Hội trường lầu 10, Trụ sở VCCI tại Tp Hồ Chí Minh,

Số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Giảng viên: Các chuyên gia cao cấp về Báo cáo tài chính hợp nhất của PwC (Việt Nam) (Xem tài liệu đính kèm).

Kinh phí : Trị giá khóa học là 2.000.000 đồng/ 1 học viên. Tuy nhiên, do được nguồn NSNN hỗ trợ một phần kinh phí và được PwC (Việt Nam) hỗ trợ giảng viên, mức học phí của khóa học giảm xuống còn 1.000.000 đồng/ 1 học viên.

VCCI trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự khóa học. Đề nghị Quý doanh nghiệp đăng ký và chuyển khoản học phí trước ngày 22/09/2017 theo thông tin trong Phiếu đăng ký đính kèm. Số lượng chỗ ngồi có hạn, Ban tổ chức khóa học ưu tiên những doanh nghiệp đăng ký sớm.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của Quý doanh nghiệp!

There are no comments yet

Tin khác đã đăng