Mời tham gia khảo sát nhanh về vấn đề tiếp cận chuẩn nghề của Thanh niên

Theo đánh giá của các Doanh nghiệp tuyển dụng hiện nay, 94% sinh viên ra trường phải đào tạo lại để đáp ứng được nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Trong đó, các nội dung cần đào tạo lại có 92% về nghiệp vụ chuyên môn, 61% về kỹ năng mềm cơ bản, 53% […]

Theo đánh giá của các Doanh nghiệp tuyển dụng hiện nay, 94% sinh viên ra trường phải đào tạo lại để đáp ứng được nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Trong đó, các nội dung cần đào tạo lại có 92% về nghiệp vụ chuyên môn, 61% về kỹ năng mềm cơ bản, 53% về kỹ năng quản lý và lãnh đạo.
Mỗi một công việc đều có một tiêu chuẩn nhất định, tiêu chuẩn này thường xuất phát từ thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm mục đích cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên về những tiêu chuẩn nghề nghiệp của mỗi ngành nghề, Viện phát triển doanh nghiệp phối hợp Văn phòng giới sử dụng lao động – VCCI thực hiện “Khảo sát nhanh về vấn đề tiếp cận chuẩn nghề của thanh niên”.
Trân trọng kính mời các bạn học sinh, sinh viên nhấn vào đường link dưới đây để tham gia trả lời câu hỏi khảo sát:

https://goo.gl/forms/A0tBRyRmCpKeo9ZR2

Xin chân thành cảm ơn!

There are no comments yet

Tin khác đã đăng