Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu của Đề án là tiếp tục phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ (KHCN) […]

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Mục tiêu của Đề án là tiếp tục phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ (KHCN) trên quy mô quốc gia nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo đảm ngưỡng an toàn thông tin tri thức KHCN trong nước và quốc tế phù hợp chiến lược phát triển KHCN trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Định hướng phát triển nguồn tin KHCN đảm bảo bám sát chiến lược phát triển KHCN, tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học…

Liên kết nguồn tin: http://nhandan.com.vn/khoahoc/item/37822402-phat-trien-nguon-tin-khoa-hoc-va-cong-nghe.html

Nguồn: Báo điện tử Nhân dân

There are no comments yet

Tin khác đã đăng