Khóa đào tạo: Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Dự án” IDEAS-Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ailen” do chính phủ Ai-len tài trợ qua quĩ Irish Aid tổ chức tập huấn với chủ đề “Tư duy Thiết Kế trong Quá trình Đổi mới kinh doanh” Trong 2 ngày, chuyên gia giảng về qui […]

Báo cáo Lạm dụng
Danh mục: ,

Product Description

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Dự án” IDEAS-Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ailen” do chính phủ Ai-len tài trợ qua quĩ Irish Aid tổ chức tập huấn với chủ đề “Tư duy Thiết Kế trong Quá trình Đổi mới kinh doanh”

Trong 2 ngày, chuyên gia giảng về qui trình Tư duy Thiết kế: Cùng hiểu biết, Định nghĩa (vấn đề), Tưởng tượng, Quá trình dựng mẫu, và Kiểm tra. Đây là phương pháp hỗ trợ các nhà quản lý doanh nghiệp cải tiến mô hình kinh doanh, phối hợp các hoạt động một cách hài hòa nhằm tối đa hóa các trị giá cần đạt được.

Thời gian: Từ 9h00 đến 16h30, ngày 7-8/12/2017.

Địa điểm: Khách sạn Kim Liên, Phòng hội thảo A, tầng 3- Hoa Sen 1, Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hả Nội.

Giảng viên: Tiến sỹ Anthony Paul Buckley (giảng viên từ Đại học Công Nghệ Dublin – Ailen)

Đối tượng tham dự: Doanh nghiệp, người khởi sự kinh doanh, giảng viên đại học, và tổ chức/cơ quan có liên quan đến lập kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp

Khóa đào tạo này đã được Irish Aid hỗ trợ một phần kinh phí như các chi phí đi lại ăn ở của giảng viên từ Ai len, phiên dịch đuổi, địa điểm tổ chức. Một phần chi phí tổ chức sẽ do học viên đóng góp. Kinh phí: 1.000.000 VND/02 ngày, nộp tiền mặt tại Ban tài chính VCCI, tầng 6, số 9 Đào Duy Anh, Hà nội. Chuyển khoản vào TK: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, 001100001946, Sở Giao dịch Vietcombank, 31-33 Ngô Quyền, Hà Nội và fax ủy nhiệm chi cho ban Hội viên & Đào tạo

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kính mời các đại biểu quan tâm tham dự. Xin vui lòng điền vào Phiếu đăng ký và gửi về VCCI trước ngày 20/11/2017.

Chi tiết xin liên hệ: Chị Hương hoặc Chị Hạnh – Ban Hội viên và Đào tạo . Điện thoại: (04) 35742022(242), hoặc Email: hanh_phamvcci@yahoo.com

Xin lỗi, không ưu đãi thêm nào sẵn có

There are no comments yet