Hội thảo nâng cao năng lực Quản trị công nghệ – Nhu cầu và giải pháp

Trong khuôn khổ Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Viện phát triển Doanh nghiệp (EDF) trực thuộc VCCI đã tiến hành nghiên cứu, đề xuất các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp như: Quản trị công nghệ, cập nhật và đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường công nghệ... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ. Để xác định nhu cầu thực tiễn của DN trong quản trị công nghệ, cập nhật công nghệ và đáp ứng các nhu cầu này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức Hội thảo

0

Trong khuôn khổ Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Viện phát triển Doanh nghiệp (EDF) trực thuộc VCCI đã tiến hành nghiên cứu, đề xuất các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp như: Quản trị công nghệ, cập nhật và đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường công nghệ… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ. Để xác định nhu cầu thực tiễn của DN trong quản trị công nghệ, cập nhật công nghệ và đáp ứng các nhu cầu này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức Hội thảo

Báo cáo Lạm dụng
Danh mục:

Product Description

“Nâng cao Năng lực Quản trị Công nghệ – Nhu cầu và Giải pháp”

Thời gian: 8h00 – 11h30 ngày 14/12/2016 (thứ tư)

Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 177 Trần Phú, TP Đà Nẵng

Nội dung hội thảo: dowload tại đây

BTC hỗ trợ chi phí tham dự hội thảo (100.000đ/người). Đăng ký tham dự bằng cách điền vào phiếu đăng ký tham dự (dowload tại đây) và gởi về email: vietlq@vcci.com.vn; tuanha-dn@vcci.com.vn hoặc điện thoại theo số: 0904.355.311 gặp anh Việt để đăng ký tham dự.

Do số lượng đăng ký tham dự giới hạn, nên BTC sẽ ưu tiên những người đăng ký tham dự trước ngày 13/12/2016.

Xin lỗi, không ưu đãi thêm nào sẵn có

There are no comments yet