Thành phố Hồ Chí Minh sắp có doanh nghiệp ‘mẫu’ về quản lý chất lượng

Các đối tượng tham gia danh sách mô hình điểm sẽ được hỗ trợ tuyên truyền, tham quan và học tập với mức 15 triệu đồng/lần/ngày và hỗ trợ kinh phí xây dựng, hình thành mô hình điểm. Tại hội thảo “Quản lý chất lượng 4.0” vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất […]

Các đối tượng tham gia danh sách mô hình điểm sẽ được hỗ trợ tuyên truyền, tham quan và học tập với mức 15 triệu đồng/lần/ngày và hỗ trợ kinh phí xây dựng, hình thành mô hình điểm.

Tại hội thảo “Quản lý chất lượng 4.0” vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM đã giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tham gia hình thành doanh nghiệp kiểu mẫu. Đây là hoạt động thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM đến năm 2020”.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Hà, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM, cho biết năm 2018, Sở KH&CN TP.HCM đã bước đầu triển khai, phát triển phong trào năng suất thông qua việc xây dựng, hình thành các mô hình doanh nghiệp kiểu mẫu/ mô hình năng suất điển hình về áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng.

“Trong đó, hỗ trợ nhân rộng các mô hình điểm tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của Thành phố, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố”, ông Hà nhấn mạnh.

Đối tượng tham gia thực hiện mô hình điểm là các doanh nghiệp, tổ chức đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai áp dụng thành công ít nhất 1 hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng hoặc hình thành mô hình điểm thông qua tổ chức tư vấn có đủ chức năng, năng lực huấn luyện, tư vấn doanh nghiệp hình thành mô hình điểm.

Các đối tượng tham gia danh sách mô hình điểm sẽ được hỗ trợ tuyên truyền, tham quan và học tập với mức 15 triệu đồng/lần/ngày và hỗ trợ kinh phí xây dựng, hình thành mô hình điểm tùy theo nội dung.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức cũng sẽ được hỗ trợ quảng bá hình ảnh, hỗ trợ tra cứu, tìm hiểu và ứng dụng cách thức xây dựng hệ thống, công cụ tại doanh nghiệp thông qua mô hình chuẩn về các hệ thống quản lý chất lượng và công cụ nâng cao năng suất chất lượng.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2019, Sở KH&CN TP.HCM sẽ hỗ trợ 10% doanh nghiệp trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố và 3% các doanh nghiệp thuộc các nhóm còn lại. Mục tiêu là hình thành 20 doanh nghiệp mô hình điểm về áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng như 5S, KPI, ISO 9001, ISO 14000. Những mô hình điểm này sẽ được triển khai nhân rộng từ năm 2020.

Các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu xin gửi hồ sơ đăng ký tới Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM tại địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Phạm Sơn – khampha.vn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng