Triển khai Đề án Đổi mới hoạt động đo lường

Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Chiều 16/10, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị hướng dẫn triển […]

Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Chiều 16/10, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu tại hội nghị,Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, phát triển hạ tầng đo lường quốc gia trong bối cảnh mới phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong suốt thời gian qua. Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động đo lường của Việt Nam cần tiếp tục có những giải pháp thiết thực nhằm phát triển lên một tầm cao mới, khẳng định vị trí là công cụ đắc lực hỗ trợ hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Lê Xuân Định phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ngũ Hiệp.
Theo đó Đề án 996 đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Để tổ chức triển khai Đề án 996, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm đo lường – Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường.

Ông Cao Xuân Quân, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện là thành viên của 4 tổ chức quốc tế và khu vực về đo lường, tham gia một số Ban kỹ thuật/tiểu ban kỹ thuật của các tổ chức đo lường quốc tế và được quốc tế thừa nhận khả năng đo, hiệu chuẩn đối với nhiều phép đo… Đây là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và doanh nghiệp tham gia thị trường quốc tế.

Liên kết nguồn tin: https://vnexpress.net/trien-khai-de-an-doi-moi-hoat-dong-do-luong-4177842.html

Nguồn: vnexpress.net

There are no comments yet

Tin khác đã đăng