VCCI đề xuất mở rộng đối tượng được giãn thuế, tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch

Đây là lần thứ hai, VCCI góp ý về Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngày 17/03/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có Công văn số 0335/PTM-PC trả lời Công văn số 2650/BTC-CST ngày 10/032020 […]

Đây là lần thứ hai, VCCI góp ý về Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngày 17/03/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có Công văn số 0335/PTM-PC trả lời Công văn số 2650/BTC-CST ngày 10/032020 của Bộ Tài chính lấy ý kiến Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Sau đó, VCCI tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về dự thảo này. VCCI có một số ý kiến góp ý tiếp theo như sau:

Dự thảo Nghị định xác định phạm vi, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh chịu ảnh hưởng do việc hạn chế giao thương với Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay, dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều quốc gia khác và nhiều đối tác nước ngoài cũng đã hạn chế giao thương.

Do đó, diện doanh nghiệp và ngành kinh tế chịu tác động do đình trệ quan hệ ngoại thương rộng hơn so với trước đây, gồm cả các quốc gia đối tác lớn của Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, EU và Hoa Kỳ.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại các ngành nghề có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn với các thị trường trên để bổ sung thêm các ngành hàng bị ảnh hưởng.

Dự thảo Nghị định cũng chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên, VCCI khẳng định nhiều doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp đề xuất mở rộng phạm vi bao gồm cả các doanh nghiệp quy mô vừa theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về thủ tục, Dự thảo có quy định cơ quan thuế thực hiện kiểm tra hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp và thông báo nếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Trường hợp đó, doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế và cả phần tiền chậm nộp. Tuy nhiên, dự thảo chưa có quy định giới hạn thời gian mà cơ quan thế phải ra thông báo này. Điều này có thể dẫn đến việc cơ quan thuế thông báo muộn, và doanh nghiệp sẽ phải chịu tiền chậm nộp lớn.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về thời gian tối đa cơ quan thuế được phép ra thông báo về việc doanh nghiệp không thuộc diện được hỗ trợ. Nếu quá thời gian đó mà không có thông báo thì coi như cơ quan thuế đồng ý rằng doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ.

Ngoài ra, về tiền thuê đất, Dự thảo quy định chỉ hỗ trợ giãn thời điểm nộp tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, mà không áp dụng đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần. VCCI cho biết một số doanh nghiệp đề nghị mở rộng thêm trường hợp thuê đất trả tiền một lần mà thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan thuế trùng vào khoảng thời gian được giãn thuế.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng