Xuất bản

Tổ chức Lao động quốc tế giới thiệu một bộ 6 báo cáo về xu hướng phát triển công nghệ và tác động của nó đến thị trừng lao động ở khu vực ASEAN trong đó có Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu trong các ngành:
1. Động cơ ô tô và các linh phụ kiện ô tô
2. Điện và điện tử
3. Dệt may và da giày
4. Quy trình kinh doanh gia công
5. Bán lẻ.

Báo cáo chi tiết có thể download ở đây: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/whatwedo/aseanpubs/report2016.htm

Mọi thông tin thêm có thể liên hệ: Tran Quynh Hoa at hoahancom@ilo.org